EHLİYET SINAV TARİHLERİ 2021  

Başvuru Tarihleri E-Sınav Tarihi Direksiyon Tarihi
  Yoğunluğa göre adat 2 hafta içerisinde teorik sınava girer. MEB tarafından belirlenir.
1-10 Ocak 2021 " Pandemi Nedeniyle Belirsiz
1-10 Şubat 2021 " Pandemi Nedeniyle Belirsiz
1-10 Mart 2021 " Pandemi Nedeniyle Belirsiz


Elektronik Ehliyet Sınavı (E-sınav)
E-sınav (Elektronik ehliyet sınavı) başvuru nasıl yapılır?
Sürücü kursuna kayıt yaptırarak sorumlu olduğu derslerin eğitimlerini tamamlayan tüm adaylar ile halen yazılı sınavda sorumluluğu devam eden adaylar e-sınav başvurusu yapabilir.
E-sınav’a başvurdum tekrar merkezi yazılı sınavlara girebilir miyim?
Ehliyet e-sınav uygulamasına başvuru yapan adaylar yazılı sınava geçiş yapamazlar. Tekrar yazılı sınava geçiş yapabilmeleri için e-sınavdaki haklarını (4 hak)doldurmaları ya da kurstan kayıtlarını sildirmeleri gereklidir.
E-Sınava kaç kez katılabilirim? Kaç kez kalırsam dosyam yanar?
Elektronik ehliyet sınavına girecek olan adaylara 4 hak verilir. 4 hakkında da sınavı geçemeyen adaylar tekrar dosya açtırmak zorunda kalacaktır.
E-sınava başvurdum, sınav tarihini değiştirebilir miyim?
e-Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan kursiyer randevu sistemi tarafından belirlenen e-sınav tarihinden en az 4 (dört) gün önce randevusunu değiştirebilir. e-Sınav randevusu olan ve sınava girmeyen kursiyerin 1 (bir) sınav hakkı kullanılmış sayılır. Kursiyerin, sınav gününde sınava giremeyeceğini gösterir doktor raporu varsa ve belgelendirmiş ise 4 (dört) yazılı (test) ve 4 (dört) direksiyon eğitimi dersi uygulama sınav hakkı bittikten sonra girmediği sınav için 1 (bir) hak daha kullanabilir.
E-sınavda başarısız oldum diğer sınava ne zaman girebilirim?
Adaylar, katıldığı e-sınav uygulamasında başarısız olması durumunda en erken 15 (onbeş) gün, en geç kırk beş (45) gün içinde randevu alarak sınava girmek zorundadır. Belirtilen süre içerisinde sınava girmeyen kursiyer 1 (bir) sınav hakkını kullanmış sayılır.
İlginizi Çekebilir:  Ehliyet Sınav Yeri Sorgulama
 
Elektronik ehliyet sınavında hangi konulardan sorumluyum?
e-Sınava girecek kursiyerler sertifika türlerine göre; “M”, “A1”, “A2”, “A” ,“B1” “B”“D1” “D” “C1” “C” ve “F” sertifika sınıfı türlerine ait;
derslerinden sorumlu olacaktır.
E-sınavda kaç soru sorulur?
Sınavda adaylara 50 soru sorulur. İlk yardım derslerinden 12 soru, trafik ve çevre derslerinden 23 soru, araç tekniği derslerinden 9 soru ve trafik adabı derslerinden 6 soru sorulmaktadır.
E-sınav süresi nedir?
Elektronik ehliyet sınavı, yazılı sistemin tersine 45 dakika sürmektedir. Yazılı olarak yapılan sınavlar 60 dakika idi.
E-sınav başvuru şartları nedir? Hangi şartları sağlamalıyım?
a. Kursiyerin “M”, “A1”, “A2”, “A” ,“B1” “B” “D1” “D” “C1” “C” ve “F” sertifika türünden teorik eğitimini tamamlamalıdır.
b. Kursiyer yazılı sınava katılmış ise sınav sonucunun ilan edilmiş olması gerekmektedir.
c. Kursiyerin e-sınav ücretini yatırmış olmalıdır.
ç. Kursiyerin e-Sınav Randevu Sistemi üzerinden sınav randevusu almış olmalıdır.
d. Kursiyerin son katıldığı e-sınav uygulamasının üzerinden en az 15 (onbeş) gün geçmiş olmalıdır.
e. Yazılı sınavda 4. (dördüncü) hakkı için başvuru süresi içerisinde başvurusunu yapmayan/yapamayan kursiyerler tüm haklarını kullanmış sayılacaklarından bu hakları için e-sınav başvurusu da yapamazlar. Sınav hakkı biten kursiyerlerin dosyası kapandığından yazılı ya da e-sınav başvurusu için Sürücü kursuna yeni kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
E-sınav ücreti nedir? Hangi bankaya yatırmalıyım?
Adaylar, 2018 yılında her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 75.00(yetmişbeş) TL Ehliyet e-sınavücretini T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile yatıracaktır.
Aday e-sınav ücretini yatırma süresi içerisinde yatırmalıdır. Kursiyer, banka dekontu/ATM işlem fişini MTSKS uygulama takviminde belirtilen başvuru süresi içinde Sürücü kursunda teslim edecektir.
Dikkat: T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk kursiyerin olacaktır.
E-sınav giriş belgesini nereden alabilirim?
e-Sınav giriş belgesi renkli fotoğraflı olup belgede kursiyerin salon ve kimlik bilgileri yer alır. Salon bilgilerinde kursiyerin sınava gireceği e-sınav merkezi (il/ilçe), bina, salon, sıra ve adres bilgileri yer alacaktır.
Her sınav için yeniden düzenlenen renkli fotoğraflı sınav giriş belgesinde Sürücü kursu adı, kurs müdürlüğünün bağlı olduğu il/ilçe ve dikkat bölümleri yer alır. Kimlik bilgilerinde kursiyerin T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi bulunur.
Not: T.C. kimlik numaranıza ve diğer bilgilerinize dikkat ediniz.
E-sınava giderken yanımda ne götürmeliyim?
Kursiyer, sınava gelirken yanında renkli fotoğraflı, çift mühürlü ve imzalı sınav giriş belgesi, T.C. kimlik numaralı ve fotoğraflı, nüfus cüzdanı, pasaport (geçerlilik süresi dolmamış) veya yabancı uyruklu kursiyerler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesini bulunduracaktır. Er ve erbaşlar askerlik görevini yaptığı birlik tarafından kendisine verilen “er ve erbaş askeri kimlik kartını” yanında bulunduracaktır.
İlginizi Çekebilir:  Ehliyet Sınav Tarihleri
 
Dikkat: Kimlik veya e-sınav giriş belgeniz yoksa sınava giremezsiniz!
E-sınav sonuçlarını nasıl öğrenebilirim?
Sınavını bitiren kursiyer, sınav sonucunu salon girişinde bulunan bilgisayardan ya da http://esinav.meb.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarasını girerek öğrenebilir.
Ayrıca kursiyerin bağlı bulunduğu sürücü kursu sınava giren kursiyerlerin sonuç listesini alarak kursiyerlere tebliğ edecektir.
E-sınavda yanlış cevaplar doğrularımı götürür mü?
Adayların, sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları dikkate alınarak 100 puan üzerinden hesaplama yapılır.
E-sınavdan başarılı olmak için kaç almalıyım?
Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır. e-Sınavda her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
E-sınava nasıl itiraz edebilirim?
a. İtirazlar, sonuçların e-Sınav salonunda/binasında yer alan bilgisayardan ve/veya sınav bitiminde http://esinav.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren 5 (beş) takvim günü içinde dilekçeyle ÖDSGM’ye yapılacaktır.
b. Kursiyerler, sınav sorularına, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekont/ATM işlem fişi ve sınav adının teorik olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.
c. Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu onaylanmayan ya da yanlış yatırılan ücretlere dair kursiyerlere ücret iadesi yapılacaktır. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.
ç. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılacaktır.
Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezi ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında TC kimlik no ile sorgulama yaptırılarak iade edilecektir. Adaylara kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacaktır bu nedenle başvuru sırasında geçerli bir GSM(cep) telefon numarası girilmesi zorunludur.
d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
e. İtirazların cevaplanmasında ÖDSGM genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.
f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile kursiyerin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.